చెల్లించవలసిన పన్నులు

చెల్లించవలసిన పన్నులు ప్రభుత్వ సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన ప్రస్తుత పన్నుల బ్యాలెన్స్‌ను కలిగి ఉన్న ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బాధ్యత ఖాతాలను సూచిస్తాయి. ఈ పన్నులు చెల్లించిన తర్వాత, వాటిని డెబిట్‌తో చెల్లించవలసిన పన్ను నుండి తొలగించబడతాయి.

చెల్లించవలసిన నమూనా పన్నులు:

  • చెల్లించాల్సిన అమ్మకపు పన్నులు (దీని కోసం కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ చేసిన సమయంలో, ఖాతాలు స్వీకరించదగిన ఖాతాకు డెబిట్‌తో బాధ్యత నమోదు చేయబడుతుంది).
  • చెల్లించవలసిన కార్పొరేట్ ఆదాయ పన్నులు (దీని కోసం ప్రతి అకౌంటింగ్ వ్యవధి చివరిలో, ఆదాయపు పన్ను వ్యయ ఖాతాకు డెబిట్‌తో బాధ్యత నమోదు చేయబడుతుంది - పన్ను విధించదగిన లాభం ఉందని uming హిస్తూ).
  • చెల్లించాల్సిన పేరోల్ పన్నులు (దీని కోసం పేరోల్ లెక్కించినప్పుడు బాధ్యత నమోదు చేయబడుతుంది, అనేక పేరోల్ వ్యయ ఖాతాలలో ఒకదానికి డెబిట్ ఉంటుంది).

చెల్లించవలసిన పన్నులు దాదాపు ఎల్లప్పుడూ ప్రస్తుత బాధ్యతలుగా పరిగణించబడతాయి (అనగా, ఒక సంవత్సరంలోపు చెల్లించాలి), మరియు బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క ప్రస్తుత బాధ్యతల విభాగంలో వర్గీకరించబడతాయి. వివిధ పన్నులు చెల్లించవలసిన ఖాతాలను ప్రదర్శన ప్రయోజనాల కోసం బ్యాలెన్స్ షీట్‌లోని ఒకే "పన్నులు చెల్లించవలసిన" ​​పంక్తి అంశంగా చేర్చవచ్చు.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found