పన్ను స్థానం

పన్ను స్థానం అనేది ఒక సంస్థ గతంలో దాఖలు చేసిన పన్ను రిటర్న్‌లో తీసుకునే లేదా భవిష్యత్ పన్ను రిటర్న్‌లో తీసుకోవాలని ఆశించే స్థానం, ఇది ప్రస్తుత లేదా వాయిదా వేసిన ఆదాయపు పన్ను ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తుంది. పన్ను స్థానం చెల్లించాల్సిన ఆదాయపు పన్నులను శాశ్వతంగా తగ్గించడం లేదా వాయిదా వేయడం.

పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేయకూడదని, పన్ను అధికార పరిధి మధ్య ఆదాయాన్ని మార్చడానికి మరియు లావాదేవీని పన్ను మినహాయింపుగా వర్గీకరించడానికి పన్ను స్థానాలకు ఉదాహరణలు.