సంపాదించిన మిగులు

సంపాదించిన మిగులు అంటే వ్యాపారం యొక్క కార్యకలాపాల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే నిధులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించకుండా సంస్థలోనే ఉంచబడతాయి. సంపాదించిన మిగులును సాధారణంగా నిలుపుకున్న ఆదాయాలు అంటారు.