విలువ జోడించిన సమయం

విలువ జోడించిన సమయం అనేది ప్రక్రియ యొక్క ఫలితాన్ని మెరుగుపరిచే సమయం. ఇది సాధారణంగా ఉత్పత్తికి సంబంధించిన ప్రాసెసింగ్ సమయం. వేచి ఉండే సమయం మరియు క్యూ సమయం వంటి ప్రక్రియతో అనుబంధించబడిన ఇతర విరామాలన్నీ ఫలితానికి ఏమీ తోడ్పడవు మరియు అవి విలువలు లేని సమయంగా పరిగణించబడతాయి. విలువ లేని కార్యకలాపాలను గుర్తించడానికి మరియు వాటిని ఒక ప్రక్రియ నుండి తొలగించడానికి ఈ భావన ఉపయోగించబడుతుంది, తద్వారా ఒక ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన మొత్తం సమయం తగ్గుతుంది. ఉత్పత్తి ప్రక్రియ యొక్క వ్యవధి ఈ పద్ధతిలో కుదించబడినప్పుడు, ఇది పోటీ ప్రయోజనంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక వ్యాపారం కస్టమర్ డిమాండ్లకు త్వరగా స్పందించగలదు.

ఒక ప్రక్రియలో విలువ జోడించిన సమయాన్ని కుదించడం సాధ్యమవుతుంది. ఏదేమైనా, విలువలు లేని సమయాన్ని మొదట తొలగించడం లేదా తగ్గించడం సాధారణంగా సులభం, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ప్రాసెసింగ్ సమయం యొక్క పెద్ద భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది.